Informații juridice

BIC menține site-urile sale web ("Site-urile web BIC") ca un serviciu pentru comunitatea de pe Internet. Accesul și utilizarea site-urilor web BIC sunt supuse acestor Termeni de utilizare, precum și oricăror condiții speciale care se pot aplica conținutului site-urilor web BIC și tuturor legilor aplicabile. BIC poate revizui acești termeni și condiții din când în când prin actualizarea acestei postări. Trebuie să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza site-urile web BIC.Prin accesarea sau utilizarea acestor site-uri web BIC sau prin orice altă manifestare a consimțământului dumneavoastră, sunteți de acord să vă supuneți acestor termeni și condiții și documentelor la care se face referire în acestea sau oricăror termeni și condiții suplimentare pe care vi se poate cere să le acceptați dacă alegeți să utilizați anumite servicii. Dacă nu sunteți de acord cu sau nu acceptați oricare dintre acești termeni și condiții, trebuie să încetați imediat să utilizați site-urile web BIC.

Accesul la anumite servicii de pe site-urile BIC poate necesita crearea unui cont. În acest caz, sunteți responsabil pentru toate activitățile din contul dvs. și trebuie să luați măsurile adecvate pentru a asigura confidențialitatea codurilor dvs. personale. Vă invităm să ne informați în cazul în care luați cunoștință de orice utilizare frauduloasă sau neautorizată a contului dvs. În cazul nerespectării regulilor descrise în aceste condiții de utilizare, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda accesul.

Întregul conținut (inclusiv imaginile și textele) al site-urilor web ale BIC este protejat prin drepturi de autor și nu poate fi distribuit, descărcat, modificat, editat, reutilizat, republicat, reprodus, transmis, executat, afișat sau utilizat în alt mod, cu excepția celor prevăzute în prezentul document, prin orice mijloace mecanice sau electronice. mijloace, fără permisiunea scrisă expresă a BIC.

BIC va depune eforturi rezonabile pentru a include informații exacte și actualizate, dar BIC nu oferă nicio garanție sau declarație cu privire la acuratețea acestora. Toți utilizatorii sunt de acord că orice acces și utilizare a site-urilor web BIC și a conținutului acestora se face pe propriul risc.Nici BIC și nici vreo parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea site-urilor web BIC nu vor fi răspunzătoare pentru daune directe, accidentale, indirecte sau punitive care rezultă din accesul, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-urile web BIC sau din orice erori sau omisiuni în conținutul acestora.

BIC nu oferă nicio garanție sau declarație cu privire la site-urile web non-BIC pe care le puteți accesa. BIC nu are niciun control asupra legăturilor către site-urile web BIC create de terți. Atunci când accesați un site web non-BIC, vă rugăm să înțelegeți că acesta este independent de BIC. BIC nu poate monitoriza sau revizui conținutul tuturor acestor site-uri web și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere care decurge din conținutul unor astfel de pagini off-site.

În plus, BIC nu susține și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea oricărui site web al unei terțe părți legat de site-urile web BIC și nu avem niciun control asupra practicilor de confidențialitate ale site-urilor web legate de site-urile web BIC.Ar trebui să consultați declarația de confidențialitate a BIC și politica de confidențialitate a oricărui site web legat de site-urile web ale BIC. Este responsabilitatea fiecărui utilizator să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că utilizarea internetului este lipsită de conținut ofensator. Legătura dvs. cu orice pagină off-site este pe propriul dvs. risc.

Vă rugăm să rețineți că toate mărcile comerciale, logo-urile, desenele, denumirile de produse, indiferent dacă apar sau nu cu litere mari de tipar sau cu simboluri de marcă comercială, sunt fie proprietatea BIC, fie sunt folosite cu permisiunea BIC, a filialelor, subsidiarelor și companiilor afiliate sau a licențiatorilor sau partenerilor săi de asociere în participațiune. Nimic din ceea ce este conținut pe site-urile web ale BIC nu trebuie interpretat ca acordând vreo licență sau drept, expres sau implicit, de a folosi orice marcă comercială afișată pe site-urile web ale BIC.Distribuirea, descărcarea, editarea, modificarea, modificarea, reutilizarea, reproducerea, postarea, transmiterea, executarea, afișarea sau orice altă utilizare a acestor mărci comerciale sau a oricăror alte materiale, cu excepția celor permise în prezentul document sau a celor permise în mod specific pe site-urile web BIC, este interzisă în mod expres și poate constitui o încălcare a legii drepturilor de autor, a legii privind mărcile comerciale, a legilor privind confidențialitatea și publicitatea, precum și a reglementărilor și statutelor privind comunicațiile.În plus, vă rugăm să rețineți că BIC își aplică în mod activ și agresiv drepturile de proprietate intelectuală în cea mai mare măsură prevăzută de lege.


Ne rezervăm dreptul de a vă împiedica sau de a vă suspenda accesul la site-urile web BIC în cazul în care încălcați orice parte a acestor Termeni și Condiții sau orice lege aplicabilă și de a lua măsurile pe care le consideră adecvate în cazurile în care site-urile web BIC sunt utilizate pentru a disemina materiale. contrare interdicțiilor stabilite mai sus.

Editor

SOCIETE BIC

Capital social: 183 115 806 euro

552 008 443 RCS Nanterre

Sediul social: 12 boulevard Victor Hugo, 92611 Clichy cedex, Franța

Tel: 33(0)1 45 19 52 52 00

Fax: 33(0)1 45 19 52 52 99

bic.contact@bicworld.com
TVA : FR 19 552 008 443

HOSTING SITE :

ALTERWAY

1 rue royale, Bat D

227, les Bureaux de la colline

92210 Saint Cloud, Franța

Număr de telefon: 01.41.16.34.95

www.alterway.fr

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PUBLICARE A OFERTELOR PE SITE-URILE BIC :

Acești Termeni și condiții reglementează comportamentul dumneavoastră în legătură cu publicarea Ofertelor pe site-urile BIC.

 • Sunteți responsabil pentru ceea ce postați. Toate videoclipurile, fotografiile, comentariile, recenziile și/sau articolele de blog trimise la BIC pentru publicare sunt responsabilitatea exclusivă a autorului, iar autorul își va asuma întreaga responsabilitate, răspundere și vină pentru orice defăimare, dispută sau reclamație care rezultă din videoclipul autorului. Autorul nu va fi responsabil pentru nicio defăimare, calomnie, dispută sau reclamație care rezultă din videoclipurile, fotografiile, comentariile, recenziile și/sau publicațiile autorului, trimise către BIC și/sau orice lucru spus și/sau scris în sau ca rezultat direct al oricărui lucru spus și/sau scris într-un comentariu și/sau publicație de orice fel.
 • BIC vă solicită să nu publicați nimic care ar putea fi ofensator pentru alții.
  Nu aveți voie să postați sau să trimiteți la BIC pentru a fi postat niciun conținut la care nu aveți dreptul, care este calomnios, defăimător, obscen, hărțuitor, abuziv, discriminatoriu, care încalcă dreptul la intimitate al altcuiva, care încalcă orice lege locală, statală, federală sau internațională aplicabilă sau care este inadecvat în orice alt mod.În plus, nu aveți voie să postați sau să trimiteți la BIC pentru a fi postat niciun fel de conținut care să degradeze alte persoane pe bază de sex, rasă, clasă socială, etnie, origine națională, religie, preferințe sexuale, handicap sau orice altă clasificare.BIC își rezervă dreptul de a elimina orice postări și de a respinge orice trimitere considerată ofensatoare și/sau neconformă cu termenii și condițiile site-ului BIC. BIC își rezervă, de asemenea, dreptul de a întrerupe accesul la pereții săi, la blog(uri),
 • postarea descrieri, fotografii/video.
  Puteți posta sau trimite la BIC pentru publicare numai materiale scrise, fotografii și/sau conținut video pe care le-ați creat și pentru care dețineți toate drepturile. BIC își rezervă dreptul de a elimina orice sau toate materialele scrise, fotografiile și/sau conținutul video și de a respinge trimiterile care nu respectă acești termeni și condiții.
 • Proprietatea și confidențialitatea informațiilor : Puteți publica sau trimite către BIC pentru publicare numai Conținutul în conformitate cu și fără a încălca orice marcă comercială, nume comercial, prezentare comercială, secret comercial, marcă de serviciu, drepturi de autor, brevet, drept de confidențialitate sau alte legi privind proprietatea intelectuală aplicabile.De asemenea, garantați că orice conținut pe care îl postați sau îl trimiteți către BIC pentru publicare nu va încălca sau nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale niciunei alte părți. Orice lucru pe care îl postați sau îl trimiteți către BIC pentru publicare este furnizat de dvs. pe o BAZĂ NECONFIDENȚIALĂ, iar BIC nu are nicio obligație de a păstra confidențialitatea acestor informații, de a se abține de la utilizarea acestor informații sau de a vă compensa pentru primirea sau utilizarea acestor informații. BIC va fi liber să utilizeze conținutul în orice scop și, prin prezenta, ELIBERAȚI BIC de orice răspundere în temeiul oricărei teorii legale în legătură cu utilizarea, modificarea, vânzarea sau divulgarea oricărui conținut.Vă rugăm să rețineți că orice conținut pe care îl dezvăluiți pe site-ul nostru web poate apărea public pe site-ul web și poate fi vizualizat de alți vizitatori ai site-ului web. Trebuie să fiți prudent atunci când decideți să vă dezvăluiți informațiile personale. Odată postat, nu puteți edita sau șterge mesajele publice.
 • Esteposibil să vă cerem numele, numele de utilizator, locația și adresa de e-mail atunci când publicați o trimitere de orice fel.
  Atunci când postați o trimitere, puteți fi identificat prin numele dvs. și, ca atare, vă sugerăm să vă indicați doar prenumele. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată, dar va fi utilizată pentru a vă contacta eventual în legătură cu trimiterile, postările și/sau comentariile dvs. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe detalii.
 • Nu este permisă publicarea de conținut dăunător.
  Sunteți de acord să nu încărcați, să publicați, să trimiteți prin e-mail sau să transmiteți în alt mod informații care conțin conținut dăunător, inclusiv, fără a se limita la, viruși, cai troieni, viermi, bombe cu ceas, cancel bots, spyware sau orice alte fișiere, programe software sau tehnologii concepute sau destinate să întrerupă, să întrerupă, să deterioreze, să deterioreze, să distrugă, să intercepteze sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware de calculator sau echipament de telecomunicații sau să efectueze orice act rău intenționat.
 • Dvs. autorizați BIC.
  Prin utilizarea site-urilor web ale BIC și prin postarea oricărui conținut sau prin trimiterea oricărui conținut către BIC pentru publicare, acordați BIC o licență mondială, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, sublicențiabilă, fără redevențe, neexclusivă și nelimitată de a copia, reproduce, adapta, transmite, edita, modifica sau utiliza în alt mod, afișa public, distribui, traduce și crea compilații și lucrări derivate din orice conținut (în orice format sau suport) pe care îl postați, încărcați sau trimiteți în alt mod pe sau prin intermediul site-ului web.Pentru o mai mare certitudine, acest lucru înseamnă că, printre altele, BIC are dreptul de a utiliza orice idei pe care le trimiteți (inclusiv idei despre produsele, serviciile, publicațiile sau campaniile noastre publicitare) în orice mod ales de noi, fără notificare sau obligație față de dumneavoastră.

Deasemenea, vă rugăm să rețineți: atunci când trimiteți o recenzie de produs, vă supuneți Termenilor de utilizare și Politicii noastre de confidențialitate, iar recenziile pe care le trimiteți pot fi publicate pe site-urile noastre BIC și pe site-urile web ale unor terțe părți.