Notă privind datele cu caracter personal

Prin utilizarea acestui site, acceptați prezenta notă privind datele cu caracter personal. Operatorul de date este Société BIC, al cărei sediu social este la adresa 12 boulevard Victor Hugo - 92611 Clichy Cedex - Franța.

1. Declarația de confidențialitate

Grupul BIC (inclusiv Société BIC, filialele și subsidiarele sale și denumite în continuare "BIC" sau "noi") se angajează să vă protejeze confidențialitatea online atunci când vizitați site-ul bic.com ("Site"). Scopul acestei notificări privind confidențialitatea ("Notificare privind confidențialitatea") este de a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le putem colecta despre dumneavoastră atunci când vizitați Site-ul, modul în care le folosim, dacă le dezvăluim sau nu altora și de a vă face cunoscute drepturile dumneavoastră.

Site-ul nu solicită vizitatorilor să furnizeze informații personale pentru a accesa zona publică a site-ului. Cu excepția informațiilor de utilizare a Site-ului și a cookie-urilor, nu se colectează automat informații personale despre vizitatorii Site-ului. Orice alte date cu caracter personal pe care ni le puteți transmite vor fi recuperate din instrumentele Grupului BIC în conformitate cu un temei juridic preexistent, cum ar fi executarea unui contract sau colectate cu consimțământul dumneavoastră.

Puteți oricând să vă retrageți sau să vă modificați consimțământul pentru utilizarea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră personale sau să ne solicitați să le ștergem din evidențele BIC, sub rezerva restricțiilor legale și contractuale. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu ne furnizați datele cu caracter personal necesare pentru ca noi să vă furnizăm un serviciu oferit pe site, nu vom putea să vă furnizăm acel serviciu.

2. Utilizarea informațiilor personale pe care le colectăm

Atunci când vizitați Site-ul, este posibil să colectăm date de la dumneavoastră, inclusiv utilizarea Site-ului și computerul pe care l-ați folosit pentru a-l accesa. Putem colecta date pe care ni le furnizați direct sau putem utiliza date colectate de la alte resurse IT ale Grupului BIC, în conformitate cu temeiul juridic preexistent pentru colectarea și prelucrarea datelor.

Date colectate și utilizate:

Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin formularul "Contactați-ne" - Date de contact, date de identitate - În urma consimțământului dumneavoastră expres atunci când trimiteți solicitarea prin intermediul Site-ului. Datele pe care le furnizați vor fi utilizate de BIC și/sau de partenerul nostru de afaceri selectat care lucrează în numele BIC pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră transmise prin intermediul Site-ului.

Pentru a vă trimite buletine informative - Date de contact, date de identitate, date de marketing și de comunicare - În urma consimțământului dvs. expres atunci când vă abonați la buletine informative.

Pentru a vă trimite e-mailuri instituționale - Date de contact, date de identitate - Necesare pentru a executa contractul încheiat în momentul achiziționării pe site-ul nostru.

Pentru a vă contacta atunci când participați la loterii și concursuri - Date de contact, date de identitate, alte date identificate în documentația loteriei sau concursului - În urma consimțământului dvs. expres atunci când participați la loterie sau concurs. Datele pe care le furnizați vor fi utilizate de BIC și/sau de partenerul nostru de afaceri selectat care lucrează în numele BIC în scopul desfășurării loteriei sau a concursului.

Pentru a vă informa cu privire la modificările aduse termenilor și condițiilor site-ului nostru sau la notificarea privind datele cu caracter personal; și pentru a vă solicita să vă lăsați comentariile - Date de contact, date de identitate, date de profil - Necesar pentru a respecta o obligație legală sau de reglementare

Pentru a gestiona și a proteja activitatea noastră și acest site, inclusiv îmbunătățirea securității datelor, depanarea datelor și a sistemelor, întreținerea și testarea sistemului, găzduirea și raportarea datelor - Date de contact, date de identitate, date de profil, date tehnice, date de utilizare - Necesar pentru interesele noastre legitime: pentru a vă asigura că aveți cei mai actualizați termeni și condiții privind utilizarea site-ului nostru și pentru a ne asigura că site-ul funcționează așa cum a fost prevăzut și unde poate fi îmbunătățit

Pentru a vă oferi conținut relevant al Site-ului și pentru a măsura sau a înțelege eficiența conținutului pe care vi-l oferim - Date de contact, date de identitate, date de profil, date tehnice, date de utilizare - Necesar pentru a respecta o obligație legală sau de reglementare

Pentru a vă face sugestii și recomandări cu privire la serviciile sau conținutul care vă pot interesa - Date de contact, date de identitate, date de marketing și de comunicare, date de profil, date tehnice, date de utilizare - Necesar pentru interesele noastre legitime: pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a Site-ului, inclusiv menținerea serviciilor de tehnologie a informației, asigurarea securității rețelei și a datelor și îmbunătățirea

Utilizarea analizei datelor pentru a îmbunătăți Site-ul nostru, serviciile noastre, marketingul nostru, relațiile cu clienții și experiențele clienților noștri - Date tehnice, date de utilizare - Necesar pentru interesele noastre legitime: pentru a analiza utilizarea și feedback-ul clienților, pentru a îmbunătăți Site-ul nostru și pentru a identifica modalități de creștere a activității noastre.

Detalii privind "tipul de date":

  • "Date de contact": inclusiv adresa dvs. de serviciu, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon. Nu vom folosi numărul dvs. de telefon pentru apeluri telefonice la rece. Cu toate acestea, dorim să vă informăm că acum puteți să vă opuneți oricărei prospecțiuni telefonice. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să vizitați http://www.bloctel.gouv.fr;
  • "Date privind identitatea": inclusiv numele, prenumele, numele de utilizator sau un identificator similar și titlul dumneavoastră;
  • "Date de marketing și comunicare": inclusiv preferințele dumneavoastră în materie de marketing, comunicare și notificare. De asemenea, urmărim când primiți și citiți comunicările de marketing de la noi, informații pe care le folosim pentru a ne îmbunătăți serviciile de marketing, pentru a vă oferi informații mai relevante și pentru a îmbunătăți calitatea materialelor noastre de marketing. Informații suplimentare despre datele cu caracter personal pe care le vom prelucra în scopuri de marketing sunt incluse în comunicările de marketing pe care vi le trimitem;
  • "Date de profil": inclusiv informațiile colectate progresiv atunci când vizitați site-ul nostru, inclusiv site-ul web de referință, paginile pe care le vizitați, acțiunile pe care le întreprindeți, modelele de vizitare a paginilor și informațiile din formularele pe care le completați;
  • "Date tehnice": include informațiile colectate atunci când accesați Site-ul nostru, adresa dumneavoastră de protocol internet (IP), datele de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea și localizarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in-uri pentru browser, sistemul de operare și platforma și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați; și
  • "Date de utilizare": informații despre modul în care utilizați Site-ul nostru.

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri care vă sunt comunicate în prealabil și pe care le acceptați, sau în orice alt scop permis sau impus de legile aplicabile.

Confidențialitatea datelor copiilor

Nu colectăm și nu stocăm în mod intenționat informații personale de la copii cu vârsta sub 13 ani sau orice altă limită de vârstă definită de reglementările locale.

În cazul în care decidem altfel, vom obține consimțământul unui reprezentant legal înainte de a colecta informații personale de la copii, în cazul în care acest lucru este cerut de legile și reglementările aplicabile (vârsta pentru care este necesar consimțământul unui reprezentant legal diferă de la o țară la alta).

3. Legături către sau de la alte site-uri web

Site-ul poate integra platforme terțe, cum ar fi funcțiile "like" și "share" ale Facebook sau Twitter. Este posibil să colectăm informații tehnice folosind cookie-uri sau alte tehnologii ale platformelor terțe, cum ar fi cele menționate în acest paragraf. Datele tehnice pot include adresa dumneavoastră IP, ruta de navigare, sistemul de operare și alte date. Atunci când interacționați cu platformele terților, de exemplu, prin utilizarea funcțiilor "Like" sau "Share", acestea pot înregistra interacțiunea dvs. cu site-ul. Aceste platforme au propriile lor politici privind datele personale care reglementează utilizarea datelor personale sau nepersonale pe care le colectează.

4. Modul în care Site-ul nostru utilizează cookie-urile

Ca și alte site-uri, Site-ul nostru poate utiliza o tehnologie standard numită "cookie-uri" pentru a colecta informații despre utilizarea Site-ului. Vă rugăm să consultați Notificarea noastră privind cookie-urile pentru mai multe detalii.

5. Noi nu monitorizăm

Nu folosim informațiile obținute de pe acest Site pentru a participa la activități cunoscute în mod obișnuit sub denumirea de "publicitate comportamentală" și, în mod implicit, nu monitorizăm activitățile dvs. pe alte site-uri. Unele browsere au o funcție "nu urmăriți" care vă permite să indicați altor site-uri decât al nostru că nu doriți ca acestea să vă urmărească activitățile online. Aceste funcții nu sunt încă standardizate, iar site-ul nostru este capabil să răspundă la unele dintre aceste semnale, dar nu la toate.

6. Dezvăluirea către terțe părți

Cu excepția celor specificate în prezentul document sau a celor permise sau impuse de legislația aplicabilă, nu împărtășim informațiile dvs. personale cu terți fără permisiunea dvs. și nu permitem terților să colecteze informații de identificare personală despre utilizatorii Site-ului nostru. Aceasta nu include terții de încredere care ne ajută în operarea Site-ului, în desfășurarea activității noastre sau în furnizarea de servicii, cu condiția ca acești terți să fie de acord să păstreze aceste informații confidențiale și sigure. Furnizorii terți păstrează datele de care au nevoie pentru a îndeplini funcțiile pentru care au fost numiți și nu autorizăm aceste terțe părți să utilizeze sau să divulge informații personale în scopuri proprii de marketing sau în alte scopuri.

Putem dezvălui informațiile dvs. personale în cazul în care o astfel de dezvăluire este permisă sau necesară pentru a respecta legea (de exemplu, ca răspuns la un mandat de percheziție sau la o altă anchetă valabilă din punct de vedere legal sau așa cum este cerut sau permis de lege), pentru a pune în aplicare politicile site-ului, pentru a exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a partenerilor noștri. Cu toate acestea, informațiile care nu permit identificarea personală a vizitatorilor pot fi transferate către alte părți pentru marketing, publicitate sau alte utilizări.

În cazul vânzării totale sau parțiale a afacerii noastre sau a activelor acesteia sau a unei fuziuni cu o altă companie, deoarece datele cu caracter personal pot fi incluse în tranzacția respectivă, putem utiliza sau dezvălui aceste date altor părți implicate în tranzacție.

Vă rugăm să rețineți că datele dvs. personale pot fi stocate și prelucrate de către furnizorii noștri de servicii aflați în jurisdicții străine, ale căror reglementări privind datele personale pot fi diferite de cele din jurisdicția la care sunteți supus.

7. Drepturile dumneavoastră

În anumite circumstanțe, aveți drepturi specifice în temeiul legilor privind protecția datelor. BIC se angajează să vă respecte drepturile și va acționa cu promptitudine și în conformitate cu orice lege, normă sau regulament aplicabil în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale.

Această secțiune descrie drepturile dvs. și explică modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Dreptul la informare: Aveți dreptul de a fi informat cu privire la utilizarea și partajarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. BIC vă va oferi aceste explicații într-un format concis, transparent, inteligibil și ușor accesibil și va folosi un limbaj simplu.

Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că BIC vă prelucrează datele cu caracter personal, de a vă accesa datele cu caracter personal și de a afla cum sunt utilizate datele dvs. personale.

Dreptul de rectificare: Aveți dreptul de a obține, la cerere, corectarea sau completarea oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete. În cazul în care BIC a dezvăluit datele cu caracter personal relevante unor terțe părți, vom lua măsuri rezonabile pentru a informa aceste terțe părți cu privire la rectificare, atunci când este posibil.

Dreptul la ștergere: aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați ca datele dvs. personale deținute de BIC să fie șterse. Acest drept este cunoscut și sub numele de dreptul de a fi uitat. Acesta nu este un drept necondiționat de a șterge toate datele cu caracter personal. BIC va analiza fiecare cerere în conformitate cu cerințele legislației referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale.

Dreptul de a restricționa prelucrarea: aveți dreptul de a împiedica prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe. Acest drept apare în cazul în care contestați exactitatea datelor, dacă ați ridicat o obiecție cu privire la prelucrare, dacă prelucrarea datelor este ilegală și vă opuneți în schimb cererii de ștergere și restricționare sau dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru BIC, dar aveți nevoie ca datele cu caracter personal să fie păstrate pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal.

Dreptul la portabilitate: în anumite circumstanțe, puteți solicita să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal (sau transferul acestor date către o terță parte) într-un format electronic utilizat în mod obișnuit. Acest drept se aplică numai în cazul datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat către BIC și dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau dacă datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate în vederea executării unui contract, iar prelucrarea se realizează în format electronic.

Dreptul la opoziție: în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către BIC în cazul în care (i) datele sunt prelucrate pe baza unor interese legitime sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public (inclusiv crearea de profiluri), (ii) datele sunt utilizate în scopuri de marketing direct sau (iii) datele sunt prelucrate în scopuri științifice, istorice sau statistice. Veți fi informat că aveți dreptul de a vă opune în momentul colectării datelor și că dreptul de a vă opune va fi evidențiat în mod explicit și prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

Dreptul de a nu face obiectul unor decizii automatizate: în cazul în care decizia automatizată produce un efect juridic sau similar, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Vă puteți exercita drepturile contactându-l pe responsabilul nostru cu protecția datelor: privacy@bicworld.com.

8. Securitatea informațiilor dvs. personale

Am implementat politici și proceduri pentru a vă proteja datele dvs. personale împotriva pierderii, accesului neautorizat, modificării sau dezvăluirii. În plus, am implementat caracteristici tehnologice de securitate, inclusiv software de securitate, parole și firewall-uri concepute pentru a preveni accesul neautorizat la computerul dvs. Nu pretindem că sistemul nostru este impenetrabil în circumstanțe neobișnuite sau că va rezista la atacuri viitoare.

9. Transferul și stocarea informațiilor, perioadele de păstrare

Informațiile dvs. personale sunt stocate în locații securizate și pe servere situate în Spațiul Economic European. Noi sau furnizorii noștri de servicii putem utiliza servere situate, de asemenea, în Statele Unite pentru backup sau stocare de urgență pentru acest Site. Orice înregistrare electronică generată de noi sau de furnizorii noștri de servicii în legătură cu interacțiunile dvs. cu Site-ul poate fi stocată pe aceste servere. În acest scop, datele dvs. personale pot fi dezvăluite, prelucrate și stocate în afara țării dvs. și, ca urmare, pot fi puse la dispoziția autorităților guvernamentale în conformitate cu ordinele legale și legile aplicabile acolo. Puteți obține informații și pune întrebări cu privire la practicile noastre referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale contactându-ne la adresa privacy@bicworld.com.

Păstrăm datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru scopurile identificate atunci când ați furnizat aceste informații personale și pentru orice scop nou identificat și consimțit de dvs.

Acest lucru include, de exemplu, necesitatea de a satisface orice cerințe legale, de reglementare, de contabilitate, de raportare sau de monitorizare legală, sau de a stabili sau apăra pretenții legale.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudicii cauzate de utilizarea sau divulgarea neautorizată a datelor dvs. cu caracter personal, scopurile în care vom prelucra datele dvs. cu caracter personal și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale aplicabile.

10. Contactarea noastră cu privire la prezenta Notă de confidențialitate sau la datele dumneavoastră cu caracter personal

Întrebările cu privire la acest aviz de confidențialitate, la colectarea sau exactitatea datelor dvs. personale sau la utilizarea sau divulgarea informațiilor pot fi adresate responsabilului nostru cu protecția datelor: privacy@bicworld.com sau la următoarea adresă poștală: BIC Group, Responsabil cu protecția datelor, Departamentul juridic, Société BIC, 12 boulevard Victor Hugo, 92611 Clichy Cedex, Franța.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de protecție a datelor, dar vă recomandăm să ne contactați înainte de a face acest lucru, deoarece este posibil să putem rezolva orice problemă direct cu dvs. într-un mod mai eficient.

11. Modificări

Această notă poate fi modificată la discreția noastră exclusivă. Ar trebui să verificați periodic acest site pentru a vedea dacă există modificări ale acestei notificări de confidențialitate. Toate modificările vor fi postate imediat ce intră în vigoare. Accesul și/sau utilizarea în continuare a Site-ului după o astfel de modificare constituie acceptarea de către dumneavoastră a notificării revizuite.